Kosten 3-partijen Online Escrow
Opzet en inrichting, eenmalig € 950
Jaarlijkse kosten* € 1.250
Optioneel, op verzoek, Standaard Verificatie door externe IT-auditor** € 2.600

*uitgaande van 25GB storage en 100GB Traffic per maand
**Standaard Verificatie = max 4 uur compilatie, inclusief uren auditor, uren Softcrow en rapporage