Waarom Escrow niet altijd voldoende is:

Traditionele escrow-regelingen zorgen ervoor dat alle materialen die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van de software voor de gebruikers beschikbaar zijn, ingeval de leverancier niet meer in staat is om het onderhoud conform afspraken uit te voeren. Voor het gebruik van “on premise” software (de software staat op een computer binnen de organisatie van de gebruiker) is dat prima.
Als de leverancier er niet meer zou zijn, dan is in zo’n situatie de software en de bedrijfsdata gewoon beschikbaar op de computer binnen de organisatie van de gebruiker.

Bij het gebruik van SaaS diensten, waarbij software als dienst via het internet word afgenomen, is dat echter anders. Niet alleen de software maar ook de bedrijfsdata staan dan vaak op een systeem in de cloud. Dit systeem is geen eigendom van de gebruiker. Een “gewone” escrow is dan vaak niet voldoende. De gebruiker loopt namelijk het risico dat hij per direct niet meer bij de software, maar ook niet bij zijn data kan. Het uit het  escrow-depot halen van de benodigde spullen (broncode, data en beschrijving infrastructuur) hoeft weliswaar niet veel tijd te kosten, maar het opnieuw opbouwen van een SaaS omgeving bij een andere provider kost vaak wel tijd. En meestal meer tijd dan acceptabel is. Als SaaS diensten voor bedrijfskritische processen worden gebruikt  is vaak de enige wens: “het ongestoord kunnen blijven gebruiken van de SaaS-dienst”. En daarvoor heeft Softcrow de dienst “CloudSecure” ontwikkeld. De enige echte oplossing voor het waarborgen van continuïteit in de Cloud.

In onderstaande presentatie hoort u meer.