Kosten 3-partijen SaaS Escrow  
Opzet en inrichting, eenmalig € 950
Jaarlijkse kosten (alleen broncode) * € 1.250
Jaarlijkse kosten ( broncode + data) * € 1.960
Optioneel, op verzoek, Standaard Verificatie door externe IT-auditor** € 2.600

*uitgaande van 25GB storage en 100GB Traffic per maand
**Standaard Verificatie = max 4 uur compilatie, inclusief uren auditor, uren Softcrow en rapporage