Meer dan 25 jaar ervaring en vertrouwen

Als een van de eerste escrow providers in Nederland genieten wij al sinds 1991 het vertrouwen van vooraanstaande organisaties in vrijwel elke branche: de financiële sector, overheid, zorg, woningcorporaties, logistiek, retail, fashion en facility management. Een kleine selectie:

Waarom Escrow van Softcrow?

Zo onderscheiden wij ons van andere escrow providers op de markt

Zekerheid in de Cloud: CloudSecure

Omdat bij bedrijfskritische Cloud toepassingen een Escrow regeling niet altijd voldoende is

Heldere tarieven

Een optimale keuze voor iedereen

ONLINE ESCROW

€ 1250,-

(alle prijzen ex. BTW)

Kosten per jaar.
Startkosten € 950,-

Inbegrepen:
Depot van SourceCode
Onbeperkt aantal depots*
SecureStorage opslag
Automatisering tools voor Linux/Unix
Support bij setup.

Optioneel:
€98 per jaar per blok van:
Storage 25GB en/of
Traffic 100GB  p/m
Verificatie: € 2600,-
Escrow Assured

SLUIT NU AF!

SAAS ESCROW

€ 1960,-

(alle prijzen ex. BTW)

Kosten per jaar.
Startkosten € 950,-

Inbegrepen:
Depots van:
SourceCode, Data en Beschrijving SaaS-Infrastructuur
Onbeperkt aantal depots*
SecureStorage opslag
Automatisering tools voor Linux/Unix
Support bij setup.

Optioneel:
€98 per jaar per blok van:
Storage 25GB en/of
Traffic 100GB  p/m
Verificatie : € 2600,-
Escrow Assured

SLUIT NU AF!

CLOUDSECURE

€ 1960,-

(alle prijzen ex. BTW)

Kosten per jaar.
Startkosten € 1.800,-

Inbegrepen:
Juridische structuur ter waarborging
van de ongestoorde continuïteit
van de Clouddienst

Depots van:
SourceCode, Data en Beschrijving SaaS-Infrastructuur
Onbeperkt aantal depots*
SecureStorage opslag
Automatisering tools voor Linux/Unix
Support bij setup.

Optioneel:
€98 per jaar per blok van:
Storage 25GB en/of
Traffic 100GB  p/m
Verificatie : € 2600,-

SLUIT NU AF!

Softcrow Dashboard

Uw persoonlijke dashboard waarin u precies ziet wat wij voor u bewaren.

Onze klanten zijn tevreden

U hoeft het niet van ons te geloven, leest u zelf:

“Toen wij als MainPlus met onze Cloud oplossing naar de markt gingen, wisten wij dat onze klanten (Woningcorporaties, Pensioenfondsen en Verzekeraars ) van ons zouden verlangen dat we konden aantonen dat we de continuïteit van onze Cloud dienst goed gewaarborgd hebben. Een gewone Escrow zou in ons geval geen afdoende antwoord zijn geweest. Softcrow heeft laten zien dat de CloudSecure oplossing niet alleen de continuïteit van onze diensten richting onze klanten waarborgt, maar dat wij als onderneming ook ons bedrijf beschermd zien.” CloudSecure is in dat opzicht een nieuwe en unieke dienst. Ook toen wij overstapten naar een nieuw platform (Mendix) heeft Softcrow hun dienstverlening daarop afgestemd. Wij zijn er erg blij mee.

Michel Amptmeijer, MainpPlus

“Softcrow heeft ons laten nadenken over een “echte” continuïteitsoplossing in de Cloud.  In de zorgsector hecht men aan “echte” oplossingen. Een gewone escrow als placebo voor een SaaS oplossing, dat wil je niet.  Zowel voor onze klanten als ons bedrijf hebben we het nu goed geregeld. Daar zijn we erg blij mee.

Han laarhuis, InfinitCare

“De branche waarin onze klanten werkzaam (verzekeraars en pensioenfondsen), kent een scherp toezicht. Het waarborgen van continuïteit is een van de aspecten die goed geregeld moet zijn. Ook als er onverhoopt iets met ons zou gebeuren. Wij hechten zelf ook aan veiligheid en continuïteit en hebben daarom gekozen voor Softcrow. De opslag van onze broncode is met maatregelen als Encryptie, VPN en SFTP maximaal beveiligd. Softcrow heeft laten zien dat ze alert en adequaat reageren en bereid zijn mee te denken met ons en onze klantengroep. 

Roy Smeets, Vice President Product Development, Hosting & IT Support, Keylane

“Onze SaaS-oplossing ondersteunt bij onze klanten “mission-critical” processen. Onze klanten zijn “high End logistiek bedrijven. Je moet hierbij denken aan bedrijven op Luchthaven Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam. In dit soort organisaties heeft een dag geen toegang tot je IT-systemen verstrekkende gevolgen. Met Softcrow hebben we een regeling uitgewerkt die precies bij de vraag van onze klanten past en aansluit op de kwaliteit die wij als organisatie willen uitstralen: Continuïteit, wat er ook gebeurt!”

Marco Huijsman, Cofano

Als leverancier van een SaaS platform voor het managen van schoonmaak, facility management, hotel housekeeping en de operatie van vakantieparken hanteren wij als motto: Digitaliseer, Optimaliseer en Innoveer. Dat geldt ook voor Softcrow als leverancier van de continuïteitsregeling die wij vinden passen bij onze dienstverlening. De online deponering is digitaal, efficient en snel. De juridische opzet van de bijbehorende CloudSecure regeling is erg innovatief en spreekt ons zeer aan omdat deze zowel zekerheid biedt voor onze klanten als voor onszelf.

Sebastiaan van der Vinne, Leviy

F.A.Q.

Veelgestelde vragen over Escrow van Softcrow

Het fenomeen Escrow is afkomstig uit het Anglo-Saksisch recht. Escrow heeft betrekking op het zekerstellen van de nakoming van een overeenkomst met behulp van een onafhankelijke, voor beide partijen acceptabele derde partij, een zogenaamde Trusted Third Party (TTP).

Het doel van de Escrow-overeenkomst is om het toekomstig gebruik van de programmatuur voor de Licentienemer (hierna: Gebruiker) te waarborgen. Onder bepaalde voorwaarden wordt aan de Gebruiker de broncode van de programmatuur ter beschikking gesteld, zodat hij deze voor eigen gebruik kan (laten) onderhouden.

Software wordt over het algemeen niet verkocht aan de Gebruiker maar hij krijgt er een gebruiksrecht (licentie) op. Deze licentie heeft echter betrekking op het mogen gebruiken van de runtime (machineversie) van de programmatuur. Om de programmatuur te kunnen aanpassen of uitbreiden is echter de zogenaamde Broncode nodig. Dit is de code, geschreven in een programmeertaal, die voor de programmeur leesbaar en onderhoudbaar is.

Omdat de Broncode veelal het Intellectueel Eigendom is van de Software Leverancier (en dit daarmee zijn toekomstige inkomen vertegenwoordigt), is een Software Leverancier meestal niet bereid om de broncode aan de Gebruiker te geven.  In de regel is de Leverancier echter wel bereid om de Broncode bij een onafhankelijke partij (Softcrow) te deponeren. Met het ondertekenen van de Escrow-overeenkomst verleent de leverancier aan de Gebruiker een gebruiksrecht op de broncode indien deze door Softcrow onder de voorwaarden van de Escrow-overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. De Intellectuele Eigendomsrechten op de programmatuur blijven te allen tijde bij de Leverancier.

Een Escrow-regeling van Softcrow zorgt ervoor dat u uw geautomatiseerde bedrijfsvoering kan  blijven voortzetten als uw leverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het gaat om het gebruik van Cloud Software (SaaS) dan hebben wij ook regelingen die ervoor zorgen dat de Cloud dienst ongestoord beschikbaar blijft.

Als Leverancier van Software weet u dat uw klanten vaak behoefte hebben aan zekerheid. Soms is deze behoefte ingegeven door een risico-analyse, soms komt de behoefte voort uit een standaard aanpak van Inkoop en soms is het een eis van Toezichthouders.  Met een Escrow-overeenkomst van Softcrow neemt u voor uw (potentiële) klanten de belangrijkste risico’s weg en heeft u een concreet antwoord op hun vragen.

Voor bedrijfskritieke Cloud Software is een gewone Escrow-regeling niet voldoende. Wat heeft u aan de Broncode van de Cloud-oplossing  die u gebruikt, als uw data niet meer bereikbaar is, en als u geen flauw idee heeft van hoe de Cloud Infrastructuur eruit ziet die nodig is om de Cloud-oplossing operationeel te kunnen maken?

Voor Cloud-software biedt Softcrow daarom andere oplossingen, die meer zekerheid bieden. Zelfs het waarborgen van een ongestoorde voortzetting van de Cloud-dienst is hierbij mogelijk.

Nee. Wij geloven daar niet in.
Alhoewel het bestaan van “standaard” Escrow overeenkomsten anders doet vermoeden, is er zelden sprake van een “standaaard” situatie. Denk hierbij aan vragen als: Onder welke omstandigheden wil een Leverancier de broncode laten afgeven? Wat is de continuïteitsbehoefte van de Software Gebruiker? Is er sprake van Cloud Software of niet? Is er sprake van maatwerk of standaard software? Wat is er al aan maatregelen (backups, mirrors) geregeld, waardoor een Escrow regeling kan worden beïnvloed? Zoekt de Software Leverancier ook zelf zekerheden (zoals bescherming Intellectueel Eigendom?) Kortom: elke Leverancier en Gebruiker verdient onze persoonlijke aandacht. Alle belangen dienen op een rijtje te worden gezet en te worden afgewogen om tot een voor alle partijen zinvolle oplossing te komen. Daarom helpen wij u liever persoonlijk.

De kostenverdeling wordt tussen partijen in overleg vastgesteld. Elke verdeling is mogelijk. Veel voorkomend zijn: de leverancier betaalt alle kosten, de licentienemer betaalt alle kosten, de leverancier betaalt de initiële kosten en de licentienemer de jaarlijkse kosten, of ieder betaalt de helft van de kosten.

Softcrow heeft specifeke overeenkomsten voor:
– (on-premise) software;
– ASP/SaaS/Cloud software;
– embedded software;
– hardware/electronica.

Uitgangspunt is dat de broncode die wij in depot hebben, overeenkomt met de versie die de Gebruiker gebruikt. Het is dan ook zinnig om bij elke (materiële) wijziging in de programmatuur, ook het depot te verniewen. Bij onze online Escrow-regelingen kan een depot 24/7 met elke gewenste frequentie worden ge-upload en er kunnen meerdere versies worden bewaard.

Onze overeenkomst

Bent u benieuwd naar onze overeenkomst? Download ‘m hier.

ESCROW 3 PARTIJEN

Escrow overeenkomst voor programmatuur onder Nederlands recht.

Download Overeenkomst

Download Productbeschrijving

ESCROW COLLECTIEF

Escrow overeenkomst voor programmatuur onder Nederlands recht.

Download Overeenkomst

Download Productbeschrijving

SAAS ESCROW 3 PARTIJEN

Escrow overeenkomst voor programmatuur onder Nederlands recht.

Download Overeenkomst

Download Productbeschrijving

SAAS ESCROW COLLECTIEF

Escrow overeenkomst voor programmatuur onder Nederlands recht.

Download Overeenkomst

Download Productbeschrijving

Neem contact met ons op:

Of stel hier uw vraag:

en wij nemen contact met u op